Hemen gaude

Ikasle denei erantzun bat eskaintzen diegu, oinarrizko hezkuntzaren helburuak lortzea ahalbidetuko diena. Horretarako, ikasteko zailtasunen diagnosian sakontzen dugu, zailtasun hauek dituzten ikasleekin garatzeko diren laguntzako ekintzak planifikatu eta agente inplikatu guztien parte-hartzeak koordinatzen ditugu. 

Errefortzu-plana hezkuntzan hasten da, hortaz, laguntzeko beharrizanak aztertzetik, eta beharrizanoi erantzuna emateko baliabideen antolakuntza jasotzen du, beti ere jarraituz irakasleen klaustroak ezarri dituen irizpide eta prozedurak.

%100

Selektibitatean onartuak

%94,5

Lehen aukera modura hautatu izan duten karreretan matrikulatuak

%0,0

Eskola-porrota